1 procent dla RDD

Jak to zrobić?

Szanowni Państwo,
Nasi Przyjaciele!

 

Kolejny raz możemy sami zdecydować o przeznaczeniu części naszego podatku. Zachęcamy wszystkich do przekazania go na potrzeby naszych wychowanków. Wielkie i ważne zadania powstają dzięki wielu osobom i nawet małym kwotom. Każda przekazana przez Państwa kwota ma znaczenie:

ZA 5 ZŁ - kupimy dwa kilogramy pomarańczy (no może troszkę mniej)
ZA 20 ZŁ - posadzimy nowa roślinę w naszym pięknym ogrodzie
ZA 50 ZŁ - kupimy dwie mądre książki dla naszej gromadki lub nowy tornister
ZA 200 ZŁ - kupimy bilety do kina dla naszej „niezwyczajnej” rodziny
ZA 500 ZŁ – plus jeszcze troszkę wyślemy jedno dziecko na wymarzone kolonie

Zebrane w ubiegłym - 2015 roku środki, dzięki uprzejmości Fundacji „Ja i mój dom”, pozwoliły nam:
- utrzymanie domu, w tym zakup wyposażenia i remonty
- organizację czasu wolnego
- wypoczynek letni i zimowy wychowanków

Bardzo dziękujemy za każdą pomoc.

1procent-6

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA NASZEGO RDD?

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik objęty liniową, 19% stawką podatku,
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Jak to zrobić:

 • KROK 1 - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT - 38 lub PIT-39 wpisując KRS 0000199423 a także kwotę 1% należnego podatku (zgodnie z instrukcją w formularzu)
 • KROK 2 – w rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy symbol RDDC co pozwoli na przelanie odpisanej przez państwa sumy na nasze subkonto.

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2014 roku

 • podatnik wskazuje Fundację i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym - nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1% podatku (kwotę 1% podatku należnego za 2014 rok, przekaże na konto Fundacji urząd skarbowy)
 • w pitach za 2014 - tak jak poprzednio - nie ma nazwy organizacji - wpisujemy tylko KRS,
 • kwota wpłaty nie może przekraczac 1% podatku ale moze byc mniejsza jesli tak sobie zażyczy podatnik
 • podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Cel szczegółowy 1%” - informacje te zostaną przesłane Fundacji jako dyspozycję wpłaty na konto naszego Rodzinnego Domu Dziecka - koniecznym jest tutaj dopisek RDDC lub 1% dla RDDC aby państwa wskazanie zostało przekazane na nasza rzecz.
 • podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę - dzięki tym informacjom będziemy mogli państwu podziękowac osobiście za przekazaną pomoc.
 • podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;

Deklaracja podatkowa zawiera trzy pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku na rzecz naszego Rodzinnego Domu Dziecka. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji - KRS 0000199423
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%
 • symbol RDDC

W zeznaniu podajemy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000199423 a także kwotę 1% należnego podatku (zgodnie z instrukcją w formularzu) zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy - nie może ona przekraczać kwoty 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego. W odpowiedniej rubryce pod nazwa "cel szczegółówy 1%" należy dopisać RDDC lub 1% dla RDDC co pozwoli na zapisanie Państwa wpłaty na naszym subkoncie.

Przykładowy PIT przedstawia rysunek poniżej.

Urząd Skarbowy samodzielnie przekaże w Państwa imieniu odpowiednią sumę na nasz rachunek. Ważne jest, że podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym w rubryce "cel szczegółówy 1%"”, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w rubrykach podanych wyżej.może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego - w tym dla naszego Domu wpisując kod RDDC lub 1% dla RDDC (jak na rysunku). Jest to niezwykle ważne, jeśli chcecie aby przekazana przez Państwa kwota wspomogła funkcjonowanie naszego domu i realizację jego zadań statutowych.

Jeżeli to nie będzie dla Was zbyt dużym kłopotem prosimy o informację o wpłacie na naszego maila. Pozwoli to nam na złożenie szczerych podziekowań.

UWAGA: spóźnienie

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku utraci prawo do przekazania 1%. Warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.

Dla Państwa ułatwienia podajemy link do pobrania tradycyjnych druków PIT ze strony MInisterstwa Finansów: kliknij tutaj

Wykaz organizacji pożytku publicznego prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (aktualizowany na bieżąco) znajdziecie Państwo tutaj

PRZEKAZANIE 1% PODATKU W ZEZNANIU ROCZNYM NIE WYKLUCZA ODLICZENIA DAROWIZNY OD DOCHODU. PODATNIK MOŻE ODLICZYĆ DAROWIZNY DO WYSOKOŚCI 6% SWOJEGO DOCHODU. ODLICZAJĄC OD DOCHODU MOŻESZ OBNIŻYĆ SWÓJ PRÓG PODATKOWY !

W tym wypadku należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto Fundacji „Ja i mój dom” w treści przelewu wpisując: Darowizna na cele statutowe RDDC

konto: 05 1020 3352 0000 1002 0112 4031