Zobaczyć cisze

2008 w trakcie uzupełniania wróć prosze niebawem

Każdy potrzebuje czegoś innego aby być coraz lepszym

rok 2007 w trakcie uzupełniania, wróć prosze niebawem

Nauczyć się siebie - Uniwersytet na najwyższym poziomie

2009 w trakcie uzupełniania, wróć prosze niebawem

Taaaaaaaaaaaaaaaki Rejs!

Taaaaki Rejs 2003 Taaaaaaaaki Rejs 2 2004 Na szerokie wody porzyszłości 2008 w trakcie uzupełniania wróć proszę niebawem

„NASZA POLSKA WCZORAJ I DZIŚ”

PROJEKT CYKLU ŻYWYCH SPOTKAŃ Z HISTORIĄ DLA DZIECI Z RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA I ICH OPIEKUNÓW

Gniezno – Kraków - Łódź – Wrocław
Wrzesień 2010 – Maj 2011

 UCZESTNICY PROJEKTU:
wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz opiekunowie - 19 osób
RDDz nr 15 Wrocław
RDDz Łódź ul. Ciechocińska

 ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Świat naszych podopiecznych czasem bardzo różny od rzeczywistości. Wypełniony jest krzywdą, odrzuceniem, niewiedzą. Dzieci trafiające do opieki zastępczej mają luki w wiedzy ogólnej, nie znają prostych pojęć, nie mają doświadczenia w sprawach dotyczących dziecin życia w których muszą się obracać. Ich opiekunowie podejmują heroiczną walkę mająca na celu przybliżenie im otaczającego świata, przyrody, funkcjonowania społecznego czasem najprostszych nawyków i umiejętności.

 Bez tej wiedzy i doświadczeń dzieci te będą zawsze uboższe i gorsze od swoich rówieśników wychowywanych w normalnych rodzinach, mają zaniżoną samoocenę i niskie poczucie własnej wartości, co jeszcze bardziej odsuwa ich od rówieśników i wpędza w jeszcze poważniejsze kłopoty w szkole. Mając doświadczenie w pracy z dziećmi pokrzywdzonymi przez los wiemy jak ważne jest wyrównywanie szans i danie możliwości do uzupełnienia niezbędnej wiedzy. Jest to ważne w niwelowaniu opóźnień, uzyskania wiary w siebie i myślenia o przyszłości jak każde zwyczajne dziecko.

 Dzieci wychowujące się w rodzinnych domach dziecka mają znaczne braki w wiedzy ogólnej. Ich myślenie charakteryzuje się brakiem kojarzenia faktów i następstw. Trudno przyswajają fakty korzystając z książek i podręczników szkolnych. Historia Polski i wiedza o naszej kulturze jest niczym „czarna magia” a dzieci od niej stronią gdyż uważają ja za trudną i nieciekawą.

 Założeniem projektu jest umożliwienie naszym podopiecznym dotknięcia tej historii i spotkania się z nią w takich okolicznościach, aby poprzez osobiste uczestnictwo, grę i zabawę zdołali się zaciekawić, i chcieć wiedzieć więcej, więcej, więcej....

 Poprzez organizację cyklu czterech spotkań wyjazdowych zamierzamy także prowadzić edukację społeczną: umożliwiać naszym „dzieciakom” nabywanie umiejętności pro społecznych ułatwiających im prawidłowe funkcjonowanie wśród rówieśników i kontakt z innymi ludźmi. Zakładamy że będą mogli nauczyć się systematyczności współdziałania, będą bardziej otwarte i komunikatywne

 Zakładamy też, że przeżyte w trakcie wyjazdów edukacyjnych warsztaty, spotkania i przygody pozwolą im poczuć się bardziej wartościowymi – chcemy przecież aby nasze dzieci czuły w sobie siłę aby móc zmieniać siebie i świat na lepsze.

 CELE PROJEKTU:
1. Edukacja historyczna – umożliwienie przyswajania wiedzy z historii Polski i jej czasów obecnych
2.
Szeroko pojęta edukacja mająca na celu rozwój osobowości wychowanków, nabycie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym

 OKREŚLONE CELE REALIZOWAĆ BĘDZIEMY POPRZEZ 

 • Organizacja cyklu spotkań wyjazdowych umożliwiających poznanie dawnej
  i nowszej historii Polski
 • Prowadzenie spotkań i żywych lekcji z przewodnikami w miejscach ważnych dla historii i kultury Polskiej
 • Wzmacnianie więzi i współpracy czyli integracja biorących w projekcie rodzinnych domów dziecka – umożliwienie wymiany doświadczeń podczas wyjazdów
 • budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży
 • budowanie i wzmacnianie odpowiednich więzi między opiekunami
  i podopiecznymi
 • działania zmierzające do ukazania i umocnienia pozytywnych nawyków społecznych i form zachowań
 • zachęcanie do aktywnego działania i obejmowania odpowiedzialnych funkcji – uczenie odpowiedzialności za siebie i innych,
 • nauka współpracy i współdziałania
 • nauka systematyczności poprzez wspólne prowadzenie „Dziennika wypraw”
 • wspólne zajęcia organizowane przez dzieci dla innych dzieci i opiekunów

HARMONOGRAM WYCIECZEK

 Spotkanie 1
„Po słowiańsku ... po piastowsku... – czyli początki Państwa Polskiego”
Planowany termin: 18 – 20 września 2010 r.

 Plan spotkania:
Dzień 1. Temat dnia: „Szlak Piastowski” – zwiedzanie Ostrowa Lednickiego – kolebki państwowości, Gniezno - Katedra Gnieźnieńska, Muzeum początków Państwa Polskiego, Wzgórze Lecha
Dzień 2. Temat dnia: „Koleje losu” – zwiedzanie muzeum kolejki wąskotorowej w Wenecji, Ruiny zamku, przejazd kolejka wąskotorowa do Żnina, wizyta w Biskupinie – udział w festynie, spotkanie z przyjaciółmi z RDDz w Gąsawie
Dzień 3. Temat dnia: „Festyn Archeologiczny” – udział w Festynie w Biskupinie, lekcja muzealna z przewodnikiem

 Spotkanie 2
„Wokół dawnej stolicy a dzisiejszej metropolii środkowej Europy”
Planowany termin: 12 – 14 listopada 2010 r.

 Plan spotkania
dzień 1. Temat dnia: „Na tropie krakowskich legend” – zwiedzanie Wawelu, spacer starówką, słuchanie hejnału na rynku, wizyta w Katedrze, wejście na kopiec Króla Kraka
dzień 2. Temat dnia: „Słono i słodko” – zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce, słono słodka gra terenowa, Dobczyce – zwiedzanie zamku i skansenu, Myślenice – Muzeum Regionalne
dzień 3. Temat dnia: „Zachować pamięć” - Oświęcim – zwiedzanie obóz zagłady dla starszych dzieci, dla młodszych spotkanie w sali zabaw, wizyta na zamku. Wadowice – zwiedzanie kościoła i domu Ojca Świętego

 Spotkanie 3
„Łódź – ciekawe miejsce w środku Polski”
Planowany termin: 18 – 20 marzec 2011 r.
Gospodarzami spotkania będą dzieci z RDDz z Łodzi, Planowane jest zwiedzanie Łodzi i okolic, zabawy ruchowe na boisku i wspólne gotowanie posiłków. Nocleg w RDDz w Łodzi

 Plan spotkania
dzień 1. Temat dnia: „Łódź Włókiennicza i jej przemiany” – wizyta w dawnych zakładach Poznańskiego – obecnej Manufakturze, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Spacer ulica Piotrkowską, Muzeum Włókiennictwa, mecz piłki nożnej Wrocław - Łódź
dzień 2. Temat dnia: „Borem Lasem” – zwiedzanie Spały – miejscowości carów i prezydentów, Muzeum Leśników, wizyta w Inowłodzu – Kościół Św. Idziego – i ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, ognisko z kiełbaskami w leśniczówce
dzień 3. Temat dnia: „Archeologicznie i Etnograficznie”: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łęczyca – Zamek w Łęczycy – spotkanie z legenda Diabła Boruty, Kolegiata Tumska i grodzisko pod Łęczycą – zwiedzanie ekspozycji i jednego
z najstarszych zabytków architektury romańskiej. Wycieczka zakłada częściowo zwiedzanie na zasadzie wędrówki pieszej

 Spotkanie 4
„1000 lat burzliwej historii Wrocławia”
Planowany termin: 13 – 16 maja 2011 r.
Gospodarzami spotkania będą dzieci z RDDz we Wrocławiu, Planowane jest zwiedzanie miasta i okolicy, wspólne gotowanie posiłków. Nocleg w warunkach polowych w RDDz we Wrocławiu.

 Plan spotkania:
dzień 1. Temat dnia: „Militarna przygoda” - wycieczka do Kłodzka - Muzeum Ziemi Kłodzkiej i zwiedzanie twierdzy i labiryntów, gra terenowa „oblężenie przez Husytów”,  Kompleks Osówka – podziemne miasto III Rzeszy
dzień 2. Temat dnia: „Sztolnie i transzeje” - Srebrna Góra, zwiedzanie miejscowości zwanej Perłą Gór Sowich, wizyta w muzeum i w zwiedzanie fortów twierdzy srebrnogórskiej
dzień 3. Temat dnia „Z buta przez Wrocław” - zwiedzanie Muzeum Archeologicznego, Wizyta w Pałacu Królewskim, spacer po starym mieście, Panorama Racławicka, Partynice – stary-nowy gród piastowski
dzień 4. Temat dnia: „U źródeł” – wycieczka na Górę Ślęża - świętą górę pogańskich plemion słowiańskich, gra terenowa, zwiedzanie skansenu w Będkowie, cudowne Źródełko Sulisłowiczki – dzień pod znakiem wędrówki pieszej.

 ZAMIERZONE EFEKTY

Uczestnicy projektu: 

 • Będą lepiej orientować się i znać podstawowe fakty dotyczące wydarzeń historycznych i ważnych miejsc
 • Wzrośnie ich świadomość narodowa
 • Dzieci staną się bardziej otwarte i będą łatwiej nawiązywać kontakty innymi
 • Nauczą się współdziałania w grupie
 • Uczestnicy poznają ciekawe historycznie i kulturowo miejsca w Polsce Polski
 • Dzieci poczują się bardziej wartościowe przez nabytą wiedzę i umiejętności
 • opiekunowie będą mogli obserwować zachowanie swoich podopiecznych w różnego rodzaju zajęciach i podczas wykonywania zadań

 Mamy nadzieję że będzie nam fajnie, wiele się nauczymy i będziemy szczęśliwi będąc uczestnikami tej niezwyczajnej przygody – tak bardzo niezwyczajnej jak niezwyczajne są nasze rodziny!

5th Element

                              5th element Witek - mini

Streszczenie projektu:

1. Uczestnikami projektu będzie młodzież ucząca się od 15 do 19 lat – z pięciu krajów Europy: Polski, Węgier, Hiszpanii, Włoch i Turcji -grupy będą liczyły:  8 młodych plus lider. Grupa Polska - 10 plus 1)

2. Nazwa projektu mówi o człowieku jako piątym elemencie współuczestniczącym z otaczającą go naturą i 4 żywiołami: wodą, ogniem, powietrzem i ziemią. Tematem projektu jest zrównoważony styl życia, Świadomość ekologiczna , życie w zgodzie z naturą, świadomość europejska, promocja aktywności jako zdrowego stylu życia i doskonalenie umiejętności osobistych.

3.Cele:

- rozwój i wzmacnianie umiejętności osobistych
- współistnienie ze środowiskiem i nauka działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
- wychowanie do współdziałania i współistnienia we wspólnocie mieszkańców Europy wolnego od zawiści, rasizmu i nienawiści
- umożliwienie aktywności fizycznej na podstawowym poziomie(gry i zabawy), promocja zdrowego trybu życia,
- w części umożliwia bardziej aktywnego uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym (wolontariusze);

4. Głównym formami aktywności będzie: gra, surviwal, działania typu handmake i udział w warsztatach, wycieczki piesze po okolicy i inne formy wymagające aktywności ruchowej

5. Zakładane efekty projektu.

Po ukończeniu projektu jego uczestnicy będą: mieli rozwinięte umiejętności społeczne dotyczące kontaktów, języka, współpracy, współdziałania, podejmowania decyzji, będą znali siebie i swoje możliwości, nabiorą mocy sprawczej i wrośnie poczucie ich własnej wartości, poznają swoich rówieśników i ich kraje, nawiążą trwałe przyjaźnie, będą potrafili akceptować "inność", będą potrafili zorganizować czas wolny sobie i innym osobom, będą znali podstawowe zasady zrównoważonego współistnienia z otaczająca przyrodą,

Projekt zakłada kontynuacje współpracy międzynarodowej i wspieranie długofalowej wymiany młodzieży europejskiej w ramach Programu Młodzież w działaniu akcja 1,1.

Projekt powstał w ramach wypracowanego i zaplanowanego przez młodzież pomysłu. Pomysł zakłada technikę uczenia się w działaniu poprzez uczestnictwo w realizowanych formach - grach, zabawach, poprzez aktywne uczestnictwo w i przeżywanie przygody, funkcjonowanie w trudnych warunkach. Główna realizacja projektu odbędzie si ˛e na obozie pod namiotami (Camp), usytuowanym w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego na terenie Schroniska Górskiego.

Uczestnictwo w tego typu projektach zauważalnie zmienia uczestników na lepsze.

Cele projektu są zbieżne z priorytetami programu ”Młodzież w działaniu”:
- uczestnikami projektu jest młodzież˙ wymagająca pomocy lub mająca mniejsze szanse
- młodzież˙ uczestnicząca w projekcie nie jest ”biorca˛ - odbiorca˛” a jego uczestnikiem i realizatorem mającym wpływ na jego kształt, zmianę˛ i mogącym ocenić´ jego rezultaty
- wzmacniają˛ uwagę˛ na współistnienie ze środowiskiem i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
- poprzez różnorodność´ kulturowa˛ uczestników i jej poszanowanie zapobiegają˛ niepożądanym zjawiskom jak szowinizm, ksenofobia, rasizm i nienawiść międzynarodową
- projekt umożliwia wymianę˛ poglądów, praw, idei: zakłada poszanowanie dla wyznawanych zasad, preferencji i wartości
- umożliwia naukę˛ i edukacje˛ poza formalna˛ podczas atrakcyjnych i twórczych zajęć´
- umożliwia aktywność fizycznej na podstawowym poziomie(gry i zabawy), tym samym promuje zdrowy trybu ˙życia,
- w części umożliwia bardziej aktywnego uczestnictwo młodzieży w ˙życiu społecznym (wolontariusze);

Młodzież˙ uczestnicząca w projekcie w ramach przygotowanych konspektów i scenariuszy będzie miała wpływ na realizacje projektu. Działania zakładają˛ aktywne uczestnictwo partnerów - liderów i głównie młodzieży w fazie przygotowawczej, podczas Campu i podczas oceny. Liderzy będą promowali aktywna˛ postawę˛ , współdziałanie, chęć´ komunikacji i pozytywne nastawienie do ˙życia.

Nasi partnerzy:

Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület - Węgry
VEDOGIOVANE SocietCooperativa Sociale - Włochy
ASOCIACIÓN CAZALLA INTERCULTURAL - Hiszpania
Çanakkale Koza Gençlik Derne˘gi (Kanakkale Koza Youth Association) - Turcja

Główna czas realizacji projektu to spotkanie - camp w Schronisku Górskim Głodówka w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 19 -28 sierpnia 2013 roku www.glodowka.com.pl

Informacje w j. angielskim znajdziesz tutaj    (pdf)

Głównym organizatorem jest Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "JA I MÓJ DOM" www.frozjaimojdom.pl

Projekt dofinanansowano w ramach programu:

logo YinA Programme - mini